Garantie

Elk artikel van Steiger! voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Volgens de wet heeft u recht op een goed product. In de wet staat dat een product ‘deugdelijk’ moet zijn. Dat betekent dat u het product gedurende een bepaalde termijn op een normale manier moet kunnen gebruiken. Steiger! hanteert hiervoor een garantietermijn van 6 maanden. Mocht het artikel binnen de garantietermijn bij normaal gebruik onverhoopt gebreken vertonen, dan wordt deze door Steiger! kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van Steiger! en haar fabrikanten. De garantie omvat alleen fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

Garantie voorwaarden:

 • Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de klant
 • Indien een klacht gegrond is, beslist Steiger! of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd
 • Een artikel dat voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon en droog zijn.
 • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:
  •beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  •ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud;
  •normale gebruiksslijtage;
  •beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
  •schade die is aangebracht door natuur, mens of dier.

Wanneer u een klacht over een artikel heeft, vernemen wij dat graag van u via de mail. Indien mogelijk dient u een foto van de klacht mee te sturen. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord van ons met daarin instructies over hoe te handelen.

Garantie buiten Nederland
Producten die voor garantie in aanmerking komen maar in het buitenland in gebruik zijn, kunnen in overleg geretourneerd worden. Zowel de kosten voor toezending naar Steiger! als de retour zending naar de klant zijn echter voor rekening van de eigenaar van het artikel.

 

Terug naar retour en garantie